Una portada ideal

2014-01-06 19:38

 

"Els proverbis flamencs" és una obra de l'any 1559 de Pieter Bruegel, el Vell. En aquest quadre hi ha representats un centenar de refranys i dites holandeses, de difícil –o impossible– traducció a altres llengües.